Søren Hagen

Søren Hagen

Søren Hagen

Født 1957 i København.

Søren Hagen har et udestående med virkeligheden. Gang på gang dykker han ned i et billedunivers, som vi instinktivt afkoder og godtager som værende virkeligt.

Malerierne bygger på et indgående arbejde med fotografiet. Det enkelte værk er opbygget af fragmenter fra en række fotos, der gennem en digital sampling-proces forenes til en collage. Det er denne collage, som minutiøst overføres til lærredet. På den måde fungerer det fotografiske materiale som en digital billedhukommelse, hvorfra Søren Hagen komponerer sine malerier.

Oversættelsen fra fotografi til maleri er imidlertid ikke hans kunstneriske ærinde, hvorfor han ligger langt fra den fotorealistiske kunstretning. Søren Hagen arbejder på et dybere plan. Selv ser han sig som en slags mental kronikør, der gennem et billedsprog tæt på virkelighedens fremtrædelsesformer formidler sine indtryk fra samfundet.

Det er således ikke virkeligheden, vi ser i malerierne. Søren Hagens maleri skal forstås som en metaforisk transformation og manipulation af den fysiske, konkrete virkelighed. I værkerne smelter illusion og virkelighed sammen til billedtilstande, der ligner, men ikke gengiver vores fysiske verden. Væk er kopien af det konkrete sted til fordel for et mentalt landskab, en kunstnerisk konstruktion.

Søren Hagens karakteristiske malerier besidder en stærk stemningsbærende virkelighedsillusion, der – om end mennesket er påfaldende fraværende - skaber fortællinger om dét at være menneske, om dét at søge efter mening. Dette eksistentielle udsagn om virkeligheden bringer værkerne hinsides det blot sansede. Se mere på www.sorenhagen.dk